Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.
Moje ulubione miejsce
Pokażcie nam Wasze ulubione miejsca w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą
Chcielibyśmy dowiedzieć się, gdzie w Dwumieście jest najpiękniej. Pokażcie nam Wasze ulubione miejsca - nieważne czy ekscytujące, relaksujące, tętniące życiem, czy sentymentalne. Opowiedzcie nam związane z nimi wspomnienia.
Leśniczówka | Forsthaus Lesniczowka
Widok z autostrady na Frankfurt | Blick von der Autobahn nach Frankfurt
Miejsce pamięci obozu pracy "Oderblick" | Gedenkstätte Arbeitslager "Oderblick"
Frühmittelalterlicher Burgwall bei Kliestow | Wczesnośredniowieczny zamek Burgwall w Kliestow
Bismarckturm in Lichtenberg | Wieża Bismarcka w Lichtenberg
Suleksee bei Nowe Biskupice | Jezioro Sułowskie przy Nowych Biskupicach
Dom podcieniowy w Lisowie | Vorlaubenhaus in Lisow
Prochowiec przy Kunicach | Pulverkrug bei Kunice
Atelier w Kunicach | Atelier in Kunice
Lichtenberg | Lichtenberg
Landschaftsschutzgebiet "Biegener Hellen" | Obszar chronionego krajobrazu „Biegener Hellen“
Die Skyline von Frankfurt (Oder) | Horyzont Frankfurtu nad Odrą
Helenesee - Stille Buchten | Jezioro Helenesee - Zaciszne zatoki
Widok na „stromą ścianę przy Lossow“ | Blick auf die "Steile Wand bei Lossow"
Dorf- und Spielplatz Rosengarten | Plac zabaw Rosengarten
Helenesee | Jezioro Helenesee
Wanderung um den Helene- und den Katjasee | Wędrówka wokół Helenesee i Katjasee
Katjasee (Angel- und Badesee) | Jezioro Katjasee (dla wędkarzy i miłośników kąpieli)
Tzschetzschnower Schweiz| Tzschetzschnower Schweiz