Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Rezerwat Przyrody „Łęgi koło Słubic” | Naturreservat „Auen neben Słubice”

Obejmuje obszar 391,07 ha. W skład rezerwatu wchodzą dwa kompleksy – południowy i północny. Południowy stanowi zwarty obszar lasów leżący ok. 1 km od Słubic. Kompleks północny ma charakter bardziej wydłużony, rozciąga się między Słubicami a Nowym Lubuszem. Oba stanowią mozaikę lasów łęgowych (zalewanych podczas wysokich stanów wód rzeki) z dominacją dębu szypułkowego, śródleśnych łąk i polan, oraz niewielkich starorzeczy. Rezerwat stanowi jeden z większych kompleksów ekosystemów chronionych w Zachodniej Polsce. Stwierdzono występowanie 48 gatunków ptaków z wyjątkowo liczną populacją dzięcioła średniego.
_____________________
Das Naturreservat umfasst eine Fläche von 391,07 ha und besteht aus zwei Teilen – dem südlichen und dem nördlichen. Der südliche Teil ist ein dichtes Waldgebiet, etwa 1 km von Słubice entfernt. Der nördliche Teil ist länger und erstreckt sich zwischen Słubice und Nowy Lubusz. Bei beiden handelt es sich um mit Auwäldern bedeckte Flächen, die von Stieleichen, mitten im Wald liegenden Wiesen und Lichtungen sowie kleinen Altarmen dominiert sind. Bei Hochwasser überschwammen diese. Das Reservat ist eines der größten geschützten Ökosysteme in Westpolen. Darüber hinaus ist das Gebiet ein Lebensort für 48 Vogelarten, mit einer außergewöhnlich großen Population des Mittelspechts. 

Karte | Mapy