Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Staw pomiędzy boiskami bocznymi SOSiR | Teich zwischen den Sportfeldern des SOSiR-Stadions

Jest niezwykle ciekawy! Jest pełen płazów i wszelkiej maści owadów wodnych. Jest porośnięty bujną roślinnością wodną i wodno-błotną. Oprócz żab zielonych mieszkają tam traszki dwóch gatunków (zwyczajna i grzebieniasta). Występują tam ślimaki trzech gatunków (błotniarka, zatoczek i żyworódka) oraz liczni przedstawiciele ważek, pluskwiaków i chrząszczy wodnych. Łatwo zauważalna jest też liczna populacja naszego rodzimego wodnego węża – zaskrońca, żywiącego się przede wszystkim żabami. Dodatkowo zbiornik otaczają dwa szpalery dębów szypułkowych z domieszką innych gatunków. Stwarza to bardzo malowniczy widok.
__________________________
Es ist sehr interessant! Der Teich ist voll mit Amphibien und allerlei Wasserinsekten. Er ist von üppiger Wasser- und Feuchtvegetation bewachsen. Neben Wasserfröschen leben hier auch zwei Arten von Molchen (Teichmolche und Nördliche Kammmolche). Ebenfalls gibt es drei Arten von Schnecken (Schlammschnecken, Tellerschnecken, Sumpfdeckelschnecken) sowie zahlreiche Libellen, Schnabelkerfe und Wasserkäfer. Die große Population unserer einheimischen Wasserschlange – der Ringelnatter – die sich hauptsächlich mit Fröschen ernährt, ist ebenfalls leicht zu finden. Außerdem ist der Teich von zwei Reihen der Stieleiche umgeben, die sich hier mit anderen Baumarten mischt. Das alles schafft eine malerische Ansicht. 

Karte | Mapy