Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Park przy ulicy Kupieckiej | Park an der Kupiecka Straße

To przekształcony w park teren dawnych starorzeczy. Połączone zbiorniki wodne są porośnięte wokoło drzewami, głównie olszami czarnymi. Roślinność wodna jest uboga. Park zamieszkują liczne ptaki, w tym piękne zimorodki. Mieszkają tam też bobry, które zbudowały swe żeremie na największym stawie. W górne części, w pobliżu cmentarza komunalnego, park porasta niewielki płat buczyny, las mieszany oraz nasadzona sosna zwyczajna. Tutaj mieszkają dzięcioły czarne, gołębie siniaki oraz puszczyki zwyczajne (gatunki gniazdujące w dziuplach). Park jest szczególnie uczęszczany przez biegaczy i spacerowiczów nordic walking.
_________________________________
Das Gebiet der Altarme wurde in einen Park umgewandelt. Die verbundenen Wasserreservoire sind mit Bäumen – hauptsächlich mit Schwarzerlen – bewachsen. Die Wasservegetation ist hier ziemlich arm. Der Park wird von zahlreichen Vogelarten bewohnt, darunter Eisvögel. Es leben dort ebenfalls Biber, die ihre Biberburgen im größten Teich bauen. Im oberen Teil in der Nähe des städtischen Friedhofs ist der Park mit einer kleinen Rotbuchenwaldfläche, einem Mischwald sowie Waldkiefern bewachsen. Hier leben Schwarzspechte, Hohltauben und Waldkäuze (nur die Arten, die in Baumhöhlen leben). Der Park wird insbesondere von Läufern und Nordic-Walkern genutzt.  

Karte | Mapy