Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Frühmittelalterlicher Burgwall bei Kliestow | Wczesnośredniowieczny zamek Burgwall w Kliestow

Hoch über dem Odertal, von zahlreichen Bäumen verdeckt, liegt eine baumlose drei-eckige Fläche. Hier haben um ca. 800 n.Chr. Menschen gelebt. Die Fläche war damals mit einer Holzpallisade umgeben. Innen war diese Pallisade mit Wohnhütten bebaut. In den 1930er Jahren fanden Archäologen innerhalb des Walls einige Speichermulden. Nach kriegerischen Handlungen und Bränden wurde dieser Burgwall verlassen. In den letzten Wochen des 2. Weltkrieges wurden am Rand der Wallfläche Schützengräber gebaut, deren Spuren auch heute noch sichtbar sind.
_______________________
Wysoko ponad Doliną Odry ukryta za licznymi drzewami położona jest trójkątna bezdrzewna działka. To właśnie tutaj ok. 800 r.n.e. żyli ówcześni ludzie. W tamtych czasach działka ta otoczona była drewnianą palisadą, w której wnętrzu znajdowały się chaty mieszkalne. W latach 30-tych XX w. archeolodzy znaleźli tutaj klika niecek. Na skutek wojennych działań i związanych z nimi pożarów, zamek został opuszczony. W ostatnich dwóch tygodniach II wojny światowej na skraju działki zbudowano okopy, których ślady widoczne są do dziś.

Karte | Mapy