Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Erinnerung an den 01.11.1989 auf dem Brunnenplatz |  Wspomnienie 1 listopada 1989 r. na placu Brunnenplatz

Erst marschierten am Abend des 01.11.1989 mehrere zehntausend Menschen durch die Frankfurter Innenstadt und danach versammelten sich alle auf dem Brunnenplatz. Gemeinsam mit diesen zehntausenden Frankfurtern und mit Menschen aus dem Frankfurter Umland stand ich damals hier auf dem Brunnenplatz am 01.11.1989 und hörte den Rednern zu, die den katastrophalen Zustand der DDR beklagten und dringend notwendige Veränderungen und Reformen forderten. In den Tagen kurz vor dem Mauerfall brodelte es in der Stadt. Einige Jahre nach der friedlichen Revolution und dem Ende der DDR ließen Frankfurter Stadtväter und -mütter auf der Treppe neben dem Brunnencafe metallenen Gedenkstufen installieren in Erinnerung an die entscheidende Frankfurter Zeitenwende im Herbst 1989.
______________________________
Wieczorem 1 listopada 1989 r. tysiące ludzi przemaszerowało przez Frankfurckie Śródmieście, aby ostatecznie zebrać się na placu Brunneplatz. Razem z tysiącami mieszkańców Frankfurtu oraz okolicznych miejscowości stałem na tym placu i słuchałem mówców skarżących się na katastrofalny stan DDR-u oraz domagających się podjęcia natychmiastowych zmian i reform. Krótko przed upadkiem muru miasto wręcz kipiało. Kilka lat po pokojowej rewolucji i upadku DDR-u, ojcowie i matki Frankfurtu ujrzeli wspomnienie przełomowej dla miasta jesieni 1989 r., umieszczone na metalowych stopniach tuż przy schodach obok Brunnencafe.

Karte | Mapy