Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Kleist-Plastik neben der Marienkirche | Rzeźba Kleista obok Kościoła Mariackiego

Südöstlich der Frankfurter Marienkirche steht die Kleist-Skulptur des bekannten deutschen Künstlern Wieland Förster. Er schuf diese Skulptur anlässlich des 200. Geburtstages von Heinrich von Kleist 1977. Kleists Geburtshaus stand bis 1945 auf der anderen Straßenseite. Heute erinnert noch eine Tafel der Kleist-Route an dessen Geburtshaus. Einst stand die Förster-Skulptur im Garten des Kleist-Museums, wurde aber von den kommunistischen SED-Machthabern später in die Ecke an der Marienkirche abgestellt, an der leider selten ein Tourist oder Frankfurter vorbei kommt. Für mich spiegelt sich in diesem abseitigen Standort der Skulptur das gebrochene Verhältnis der Frankfurter mit ihrem berühmten Sohn wider!
_____________________

Po południowo-wschodniej stronie frankfurckiego Kościoła Mariackiego znajduje się rzeźba Kleista wykonana przez znanego niemieckiego artystę Wielanda Förstera. Dzieło to powstało z okazji 200 urodzin Heinricha von Kleista w 1977 r. Dom rodzinny pisarza stał do 1945 r. po drugiej stronie ulicy. Obecnie o domu tym przypomina tablica będąca częścią trasy Kleista. Początkowo rzeźba stała w ogrodzie Muzeum Kleista, jednakże komunistyczne władze pod wodzą Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec przeniosły ją pod Kościół Mariacki w miejsce rzadko odwiedzane przez mieszkańców czy turystów. Dla mnie lokalizacja tej rzeźby odzwierciedla zerwaną relację pomiędzy mieszkańcami Frankfurtu a słynnym synem tego miasta.

Karte | Mapy