Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Prochowiec przy Kunicach | Pulverkrug bei Kunice

Na uboczu przy ulicy Fernstraße 29 pomiędzy Słubicami a Uradem na leśnym parkingu leżą ogromny kamień oraz pamiątkowa tablica. Duży kamień przypomina o 400-leciu dawnej Fabryki Papieru w Prochowcu, która przez kilka stuleci produkowała papier, np. dla starego Uniwersytetu Frankfurckiego Viadrina. Od 1997 r. tablica przypomina o historii tego zaczarowanego miejsca. Kto odejdzie trochę od parkingu, znajdzie pozostałości budynku dawnej fabryki oraz wiele kopców z kamieni. Pod koniec II wojny światowej miejscowość oraz fabryka zostały kompletnie zniszczone. Wiele kamieni zostało przeniesionych i wykorzystanych do odbudowy otaczających wsi i miast. Rowerem bywałem tutaj już wielokrotnie i znajdowałem stare odłamki i inne relikty, które świadczą o ludziach pracujących i mieszkających w tym miejscu w przeszłości.

_______________________________________

An der Fernstraße 29 zwischen Slubice und Urad liegt etwas abseits auf einem Waldparkplatz ein großer Stein und eine Gedenkplatte. Der große Stein erinnert an die 400-Jahrfeier der ehemaligen Papierfabrik Pulverkrug, die hier jahrhundertelang Papier produzierte, z.B. auch für die alte Frankfurter Universität Viadrina. Seit 1997 erinnert eine Gedenkplatte an die Geschichte dieses verwunschenen Ortes. Nur wer abseits des Parkplatzes die Wege begeht, findet Reste alter Fabrikgebäude und viele Steinhaufen. Am Ende des 2. Weltkrieges wurde der Ort und die Fabrik total zerstört. Viele Steine wurden abtransportiert für den Aufbau der umliegenden Dörfer und Städte. Mit dem Fahrrad war ich schon oft an diesem Ort, suchte und fand alte Scherben und andere Relikte, die von der Vergangenheit jener Menschen zeugen, die hier einmal gearbeitet und gelebt haben.

Karte | Mapy