Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Solarpark am Fernsehturm | Farma słoneczna przy wieży telewizyjnej

Eine sportliche Herausforderung ist immer eine Tour mit meinem Fahrrad auf den Gipfel des Solar-Test-Parks. Als Lohn gibt es dort oben einen grandiosen Ausblick auf Frankfurt bis hinüber nach Polen. Ein besonderer Trubel herrscht dort oben einmal im Jahr, wenn im Herbst ein großes Mountainbike-Rennen bis auf den Gipfel veranstaltet wird. Das ist dann die Stunde für die professionellen und halbprofessionellen Mountainbiker. Ich als Freizeitradler nutze aber lieber die stillen Stunden im Sonnenschein, um den Gipfel allein zu bezwingen und das Treiben unten in der Stadt von oben zu genießen. Übrigens ist der Solarparkberg künstlich angelegt worden: Unter meinen Füßen liegen Frankfurter Trümmerreste, die nach dem Ende des Weltkrieges hier aufgetürmt wurden.
_____________________________
Wjazd rowerem na szczyt Solar-Test-Park jest zawsze niemałym wyzwaniem sportowym. Jako nagrodę otrzymuję za to wspaniały widok rozciągający się na cały Frankfurt aż do Polski. Raz do roku – jesienią, kiedy to organizowany jest wielki wyścig na rowerach górskich, panuje tutaj prawdziwy zgiełk. Jest to godzina dla profesjonalnych i półprofesjonalnych kolarzy górskich. Jako rowerzysta rekreacyjny korzystam chętniej z tych spokojnych słonecznych godzin, samotnie zdobywam szczyt, a miejskim pędem delektuję się z góry z daleka. Nawiasem mówiąc góra ta została stworzona sztucznie: pod moimi stopami leżą resztki gruzów z Frankfurtu, które zostały tutaj wywiezione po zakończeniu II wojny światowej.

Karte | Mapy