Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Kunst in Neuberesinchen | Sztuka w Neuberesinchen

Bei einem Spaziergang oder einer Radtour durch den Stadtteil Neuberesinchen treffe ich immer wieder auf Kunstwerke von Erika Stürmer-Alex. Sie hat mit ihrer Kunst das Gesicht nicht nur dieses Frankfurter Stadtteils mitgeprägt. Arbeiten von Erika Stürmer-Alex befinden sich im Besitz der Nationalgalerie (Berlin), der Brandenburgischen Kunstsammlungen Cottbus und Frankfurt (Oder), der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, der Universitätsgalerie Evansville (Indiana), USA und in vielen privaten Sammlungen. Sie hat eine subjektive Zeichensprache entwickelt, die sofort wiedererkennbar ist und mit der sie unsere Wahrnehmung provoziert.
__________________________
Podczas spacerów lub przejażdżek rowerowych po dzielnicy Neuberesinchen niezmiennie napotykam sztukę Eriki Stürmer-Alex. Swoją pracą artystka ukształtowała oblicze nie tylko tej części Frankurtu, ale też wielu innych miejsc. Dzieła Eriki Stürmer-Alex znajdują się w Galerii Narodowej w Berlinie (Nationalgalerie), w Zbiorach Sztuki Brandenburskiej w Cottbus i we Frankurcie nad Odrą (Brandenburgische Kunstsammlungen), w Miejskich Zbiorach Drezna (Staatliche Kunstsammlungen), Galerii Uniwersyteckiej Evansville Indiana, USA (University of Evansville) oraz w wielu prywatnych zbiorach dzieł sztuk. Autorka rozwinęła własny subiektywny język graficzny, którego niepowtarzalność jest natychmiast rozpoznawalna i wpływa na sposób naszej percepcji.

Karte | Mapy