Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Lichtenberg | Lichtenberg

Beim Radfahren durch Lichtenberg raste ich immer gern am Lichtenberger Dorfteich. Die Bänke laden ein zum Verweilen. Vom dort aus ist es nicht weit bis zur imposanten Kirchenruine, deren Anfänge in das 13. Jahrhundert zurückreichen. Der Feldsteinbau wurde 1945 zerstört und verfiel in den Folgejahren. Das Gemeindeleben spielt sich jetzt in der baugesicherten Ruine und im Gemeindehaus ab. Nach dem Ende der kommunistischen DDR-Zeit wurde der Kirchturm saniert und ausgebaut. Das Dorf ist farbiger geworden. Gleich neben dem Dorfteich können sich heute Radfahrer auf einer Tafel über das Dorf und die Ortsteil-Route informieren.
___________________________
Podczas przejażdżki rowerowej po Lichtenberg chętnie odpoczywam przy miejscowym stawie. Pobliskie ławki zachęcają do tego, aby zatrzymać się na chwilę. Stąd jest już naprawdę blisko do imponujących ruin kościoła, którego początki datuje się na XIII wiek. Ta kamienna budowla zniszczona została w 1945 r., a w kolejnych latach popadła w ruinę. Życie gminy rozgrywa się obecnie w zabezpieczonych ruinach oraz w budynku gminnym. Po zmianie komunistycznego ustroju DDR wieża kościoła została odbudowana, a miejscowość nabrała nowych barw. Rowerzyści mogą zasięgnąć informacji o wsi, ale też o tutejszych trasach zatrzymując się przy tablicy umieszczonej obok stawu.

Karte | Mapy