Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Schmeißereiche "Alte Lady" | Dąb „Starsza Dama”

Ich bin sehr gern bei meiner „Alten Lady“ auf dem Rosenhügel im Lennépark. Jedes Mal wenn ich vor ihr stehe, kann ich in ihrem Baumgesicht sehen und lesen, was sie in den 250 Jahren ihres Daseins erlebt und durchgemacht hat. Das berührt mich. In meinen Augen hat sie nichts von ihrer Schönheit, Erhabenheit, Kraft und Lebenswillen, seit ihrer Rettung vor dem Abholzen durch den Mathematikprofessor Friedrich Schmeißer vor 190 Jahren, verloren. Es ist einfach nur wohltuend, unter ihrer „grünen Haarpracht“ zu verweilen, Kraft zu tanken und durchzuatmen. Mir liegt am Herzen, dass so, wie die Generationen vor uns, auch die nach uns kommenden Generationen unserer „Alten Lady“ mit Respekt begegnen, und ihre Symbolkraft für unseren Bürgerpark Lennépark erkennen und weiter tragen.
______________________
Z ogromną przyjemnością spędzam czas przy mojej „Starszej Damie” na Różanym Wzgórzu w Lennèpark. Za każdym razem kiedy stoję przed nią, jestem w stanie odczytać z jej drzewnej twarzy wszystko to, przez co przeszła w ciągu 250 lat swojego bytowania. Bardzo mnie to porusza. W moich oczach nie straciła nic na pięknie, podniosłości, sile i woli życia, jakie posiadała przed 190 laty w momencie uratowania jej przed wycinką przez profesora matematyki - Friedericha Schmeißera.
Przebywanie pod jej wspaniałymi „zielonymi włosami” daje uczucie błogości, pozawala zaczerpnąć świeżego powietrza i głęboko odetchnąć. Bardzo zależy mi, aby przyszłe pokolenia, podobnie jak te żyjące przed nami, traktowały naszą „Starszą Damę” z szacunkiem, aby rozpoznały jej symboliczną moc, którą oddziałuje na nasz Lennèpark oraz aby przekazywały ją dalej.

Karte | Mapy